finvold prosjekt consult AS

Selskapet har bistått eiendomsselskaper og utbyggere med rådgivning og prosjektadministrasjon gjennom 30 år, og har med årene blitt et begrep i bransjen.

Home

KONTRAKTSRÅDGIVNING

Selskapet har langvarig og solid erfaring innenfor entreprise- og rådgivningskontrakter, og gir utbygger trygghet for valg av riktige samarbeidspartnere.

KALKYLER OG BUDSJETTERING

VI bistår med kontroll av regnskap og påløpte kostnader mot budsjett gjennom hele prosjektfasen.

KVALITETSKONTROLL AV BYGGEARBEIDER

Med spesialkompetanse innenfor flere fagområder kan FPC AS følge hele byggeprosessen og kvalitetssikre alle deler av prosjektet fra igangsettelse til overlevering.

SHA / HMS

FPC AS kan påta seg rollen som byggherrens representant, slik at SHA og øvrige offentlige krav på byggeplassen blir ivaretatt etter gjeldende lover og forskrifter.

BYGGELÅNSOPPFØLGING

Vi er godkjent av banker for oppfølging av byggelån, og foretar byggelånsoppfølging for banker og andre oppdragsgivere.

OVERTAKELSER OG GARANTIBEFARINGER

FPC AS at kjøper og leietakers interesser blir ivaretatt etter gjeldende avtaler, lover og regelverk. Dette reduserer risikoen for mulige konflikter og er en trygghet for utbygger.

TAKSERING, ENERGIMERKING OG TILSTANDSVURDERING

FPC AS har egne, autoriserte takstmenn. Vi utfører ergimerking slik at den nødvendige energiattesten og har over 25 års erfaring med tilstandsvurdering.

PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE

FPC AS representerer utbygger gjennom alle faser av et prosjekt med spisskompetanse innen HMS, økonomi, fremdrift og kvalitet.

Selskapet er etablert i Ole Deviks vei 35 i Oslo og bistår oppdragsgivere over hele landet, selv om våre nåværende prosjekter hovedsakelig ligger i Oslo- og Østlandsområdet. Ta gjerne direkte kontakt for mer informasjon. Velkommen til FPC AS!