NYE MAJOR

2006 - 2009
Type prosjekt
Bolig over næringsareal i 1.etg.
År: 2006 - 2009
Vårt engasjement
Prosjekt- og byggeledelse, overtakelse og garantibefaringer.

Andre prosjekter